Kontakt

Eskilstuna Orkesterförening bildades 1922 och är den sammanslutning som organiserar verksamheten för Eskilstuna Symfoniorkester.

Du kan kontakta Eskilstuna Orkesterförening via mejl.

Styrelsen har föjande sammansättning:

Lars-Olov Lundqvist

Marcus Högberg

Magnus Larsson

Åsa Andersson

Mari Berg

Kari Manell

Claes Ekedahl

Ordförande

Vice ordförande och kassör

Sekreterare

Styrelseledamot

Styrelseledamot

Styrelseledamot

Styrelseledamot