Orkestern

Eskilstuna Orkesterförening kan blicka tillbaka på en lång tid med verksamhet i Eskilstuna. Föreningen bildades 1922 och firade 2022 sitt 100-årsjubileum. Den 25 mars 1922 hölls den första konserten i läroverkets aula (nuvarande S:t Eskils gymnasium). Genom åren har Symfoniorkestern, som är ett viktigt inslag i Eskilstunas kulturliv, framfört många stora klassiska orkesterverk men även medverkat vid många populärmusikkonserter.

Orkestern har under sin verksamhetstid haft en rad olika dirigenter. Mellan åren 1967-1992 var Sven Dahlberg huvuddirigent och ansvarig för orkesterns utveckling. Under hans ledning framfördes många stora verk för kör och orkester med välrenommerade solister. Efter Sven Dahlbergs tid har orkestern mestadels haft gästdirigenter, vilket är mycket utvecklande och inspirerande för orkestern.

Sedan ett antal år heter orkestern Eskilstuna Symfoniorkester, medan föreningen som organiserar konsertverksamheten, med ca 4 konserter per år, fortfarande heter Eskilstuna Orkesterförening. Orkestern är en blandning av yrkesmusiker, musiklärare, fritidsmusiker och musikstuderande. Därtill finns i föreningen ett antal stödjande medlemmar. Konserthallen är vanligtvis orkesterns huvudscen men förutom Eskilstunakyrkorna Fors och Kloster har framträdanden med några av de stora körverken gjorts i Västerås och Strängnäs domkyrkor. Orkestern har även gästspelat i Stockholms konserthus, Berwaldhallen och utomlands i Eskilstunas vänorter Erlangen och Esbjerg.


Eskilstuna symfoniorkester består idag av ett 60-tal musiker. Genom vårt goda rykte har vi också medlemmar från våra grannkommuner. Samarbetet med Eskilstuna Kulturskola, där lärarna har orkesterspelet i sina tjänster, ger stora möjligheter att ta sig an stora och krävande verk.
Huvudsponsor för Eskilstuna Orkesterförening är Eskilstuna kommun som årligen ger orkestern ett anslag. Orkestern gör fyra konsertproduktioner per år.

Utan stöd och sponsorer vore det en omöjlighet att bedriva den omfattande konsertverksamhet, som kännetecknar Eskilstuna Orkesterförening. Omkostnaderna för att hålla en stor symfoniorkester igång är höga. Dessutom kan vi knyta till oss solister och dirigenter av framstående klass, allt till Eskilstunapublikens fromma.

Viktiga sponsorer och bidragsgivare under verksamhetsåret 2023 är Rekarnestiftelsen och Eskilstuna kommun.

Eskilstuna Orkesterförening med Symfoniorkestern tackar för sponsorernas ekonomiska stöd, som garanterar verksamheten.

Eskilstuna Orkesterförening 75 år 1997